Terug naar Projecten van QMR overzicht.

Versleten mengvat

In de chemische industrie gingen we aan de slag met een mengvat wat erg versleten was en aangetast door chemicaliën.

We hebben het gestraald en een keramische laag aangebracht waarmee de standtijd met jaren verlengd is.

De leverancier had liever een nieuw mengvat geplaatst maar door de kostenbesparende werkzaamheden van QMR is de klant nu én op de langere termijn beter af.